Dünyada kuruluşlar kurumsallaşarak ayakta kalır lar

Türkler Anadolu’yu sevdikleri kadar, Balkanları da sevmişler, yeni şehirler kurarak yerleşmişlerdir. Dicle ve Fırat nehirleri gibi, Tuna nehiri de ortalarından aktıkları coğrafyalara, büyük bir ekonomik ve büyük bir kültürel canlılık kazandırmıştır. Türkler gittikleri her coğrafyada, hukukun üstünlüğüne dayanan devlet yönetimleriyle, toplumun bütün kesimlerine, aynı yakınlığı göstererek, barışın güvencesi olmuşlardır.

Okumaya devam et “Dünyada kuruluşlar kurumsallaşarak ayakta kalır lar”

Dünyadaki bütün krizlerin üstesinden tokgözlüler gelir

Açgözlülüğü baş tacı edinenlerin, en yüksek gelirliler gibi yaşama tutkusunun, yol açtığı finansal krizler, bulaşıcı hastalık gibi bütün dünyaya yayılıyor. Batı ülkelerinde açgözlülüğün akıl almaz boyutlara ulaşması, dünyayı büyük bir yangın alanına çevirmiştir. Batılıların Doğuluların tasarruflarıyla, bolluk içinde yaşama rüyası, bütün ülkelerde büyük yıkımlara yol açmıştır. Rüya ülkeleri, kriz ülkelerine dönüşmektedir.

Okumaya devam et “Dünyadaki bütün krizlerin üstesinden tokgözlüler gelir”

Doğumdan ölüme hayat boyu sürekli üretmesini öğrenmek

Türk ve İslam dünyasının üstesinden gelemediği, üretim güçsüzlüğünü yenmenin, hiç değişmeyen iki altın kuralı vardır: Öğrenmek ve üretmek. Dünyanın hiçbir yerinde, öğrenmesini öğrenenler, üretim yoksulu olmazlar. Bunun için bütün ülkelerin, ekonomik ve kültürel üretimsizliğin, beslendiği kaynakları kurutmak gerekir. Hayatın her alanında, doğumdan ölüme, ömür boyu öğrenme ve kesintisiz üretme, büyük önem taşır.

Okumaya devam et “Doğumdan ölüme hayat boyu sürekli üretmesini öğrenmek”

Sürekli yeniden yapılanarak yenilenenler yenilmezler

Ağır işleyen devlet yapısına sahip ülkeler, üretim güçlerini dünyanın önde gelen ülkelerinin seviyesine çıkarmakta güçlük çekerler. Asya ülkeleriyle Avrupa ülkelerinin, üretim seviyeleri arasındaki farkların azaltılması, bütün ülkelerin dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, yeniden yapılanmalarına bağlıdır. Sınırların aşılmaz olmaktan çıktığı bir dünyada, bir ülke yoksulken, bir ülkenin zengin olması mümkün değildir.

Okumaya devam et “Sürekli yeniden yapılanarak yenilenenler yenilmezler”

Social Media

Facebook: https://www.facebook.com/ngurdogn

Instagram: https://www.instagram.com/nazifgurdogan/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nazifg/

Twitter: https://twitter.com/nazifgurdogan

Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ersin_Nazif_Gürdoğan

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iELeeamUBKmls2IzXnq1yUaXzgPCKTY