Kare dünyanın her alanda çığır açıcıları Yunus gibi tüketmesini Sinan gibi üretmesini bilenler olacaktır 

Dünyanın geleceği, geçmişten çok farklı olacaktır. Dünya yeni yüzyılda, Amerika ve Avrupa dışında, Çin, Hint ve İslam dünyalarının yükselişini görecektir. Geçen yüzyıla Batı dünyası, damgasını vurmuştur, gelen yüzyıla ise, Doğu dünyası damgasını vuracaktır. Yeni yüzyılda Batı’nın bilim kültürü ağırlığını yitirirken, Doğu’nun kutsal kültürü ağırlık kazanacaktır. Düzleşen kare dünyanın insanı, hem Yunus’u hem Sinan’ı sevecektir. Ve Yunus gibi tüketecektir, Sinan gibi üretecektir.

Okumaya devam et “Kare dünyanın her alanda çığır açıcıları Yunus gibi tüketmesini Sinan gibi üretmesini bilenler olacaktır ”

Dünya tarihinde geçmişe ne kadar uzaktan bakılırsa gelecek o kadar yakından görülür

Asya ülkeleri arasında Avrupa ülkeleriyle, her alanda yarışmaya hazır ülkelerin başında Türkiye gelir. Asya ve Avrupa ekseninin, merkezinde yer alan Türkiye, hem Asyalıdır hem de Avrupalıdır. Son iki yüzyılda, Türkiye yönünü Avrupa’ya dönerek, Asyalı geçmişini bütünüyle unutmuştur. Türkiye Kanuni döneminde ulaştığı gücün kaynaklarını, arkasını döndüğü Asya’da değil, yüzünü döndüğü Avrupa’da aramıştır.

Okumaya devam et “Dünya tarihinde geçmişe ne kadar uzaktan bakılırsa gelecek o kadar yakından görülür”

Yönetenleriyle yönetilenleriyle sürekli sorgulanmayan sınırsız bir dünyada savaşların önüne hiçbir güç geçemez

Dünü araştırmak ve derinleştirmek, bugünü değerlendirmek ve genişletmek, yarını planlamak ve aydınlatmak, aydınlar tarafından sağlıklı bir sorgulama ortamının oluşturulmasına bağlıdır. Sorgulama yapmasını bilenler, başarısızlıkların sorumluluğunu, düşmanlarına yüklemezler. Sorgulama kalem gibi, iki uçludur. Sorgulanmayan düşünceler, hiçbir zaman eyleme dönüşmezler.

Okumaya devam et “Yönetenleriyle yönetilenleriyle sürekli sorgulanmayan sınırsız bir dünyada savaşların önüne hiçbir güç geçemez”