Üç kıtanın odak noktasında medeniyet merkezi Türkiye Asya’nın en Batı’sıdır Avrupa’nın en Doğu’sudur

Dünyanın bir yandan birleşme, diğer yandan dağılma sürecine girdiği bir dönemde, Asya ile Avrupa arasında dengeleyici konumda olan, Türkiye’nin önemi katlanarak artmaktadır. Türkiye bir Asya ülkesi, olduğu kadar bir Avrupa ülkesidir. Üç kıtanın, iki denizin, merkez ülkesi Türkiye’dir. Bin yıllık tarihi boyunca, Türkiye ağırlığını Asya’dan, daha çok Avrupa’ya vermiştir. Türkiye’nin geleceği, Bağdat’ta değil, Berlin’de inşa edilecektir.

Türkiye Avrupa Birliği içinde mi yer almalı? Yoksa seçimini Asya’dan yana mı yapmalıdır? Bu soruların tartışılması, yalnızca Türkiye’nin değil, Batı dünyasının gündeminde de önemli yer tutmaktadır. Türkiye seçimi Asya ülkeleriyle birlikte, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Türkiye ekonomik, siyasal ve kültürel yapısıyla Ortadoğu’nun anahtar ülkesidir. Avrupa’da kendisine geniş bir yer açan Türkiye, Asya ülkelerinin demokrasilerine daha çok katkıda bulunacaktır.

Okumaya devam et “Üç kıtanın odak noktasında medeniyet merkezi Türkiye Asya’nın en Batı’sıdır Avrupa’nın en Doğu’sudur”

“Kazanıyorum öyleyse varım” diyenlerin yol açtıkları banka krizlerin üstesinden “inanıyorum öyleyse varım” diyenlerin reel ekonomileriyle gelinir

Dünyada Batı ülkelerinin ekonomileri küçülürken, Doğu ülkelerinin ekonomileri büyüyor. Doğu ülkelerinden dalga dalga bütün dünyaya yayılan, kutsal kültürünün yaz rüzgarlarına karşı, Batı ülkelerinin seküler kültürünün kış rüzgarları etkilerini yitiriyor. Batı’nın seküler kültüründen beslenen para ticaretinin yol açtığı krizler, bütün ülkelerin ekonomik ve kültürel temellerini sarsıyor. Dünyanın para kasası İsviçre’de toplanan bankaların elinde, her şehir bir Monaco’ya dönüşmüştür.

Okumaya devam et ““Kazanıyorum öyleyse varım” diyenlerin yol açtıkları banka krizlerin üstesinden “inanıyorum öyleyse varım” diyenlerin reel ekonomileriyle gelinir”

Çatışma dünyasını uzlaşma dünyasına geleceği doğru okuyan bilge dünya liderleri dönüştürür

Üretim ve yönetim dünyasında, son yıllarda en çok araştırılan konuların başında liderlik gelmektedir. Kamu, özel ve gönüllü kuruluşların yönetiminde, ordu benzeri yapılanmaların önemini yitirmesi, bütün boyutlarıyla liderlerin başarılarının, kaynaklarını araştıran çalışmaların çoğalmasına yol açmıştır. Düşünce ve eylemde, çığır açan liderlerin görüşleri, kuruluşların değişik kademelerinde, yer alan yöneticilere yol gösterici olmaktadır.

Okumaya devam et “Çatışma dünyasını uzlaşma dünyasına geleceği doğru okuyan bilge dünya liderleri dönüştürür”

Arz ve talep yasasını maliyet ve fayda analizini bilmeyenler dünya barışına katkıda bulunamazlar

Ekonomi dünyada, Avrupa’da ortaya çıkmış, bir bilim dalı değildir. Ekonomik konular, ilk insandan bugüne, hayatın her alanında, insanın karşısına çıkarlar, toplumsal, siyasal, kültürel boyutlarıyla hayatı dönüştürürler. Ekonomi bilimi insanların karşılaştıkları, çok boyutlu sorunları çözmeye yarayan, herkesin anlayacağı, küresel bir dildir. Her dil gibi ekonominin dili de sindire sindire öğrenilmelidir.

Okumaya devam et “Arz ve talep yasasını maliyet ve fayda analizini bilmeyenler dünya barışına katkıda bulunamazlar”

Sınırsız kare dünyada yerel ve küresel ticarette dürüstlük ve güvenirlik herşeyin başında gelir

İnsanların oldukları yerde ticaret vardır. Ticaretin tarihi insanlığın tarihidir. Toplumların gelişmesinde ticaret, her zaman sürükleyici bir işlev yüklenmiştir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna, bilgi toplumundan etik topluma doğru, ticaretin yapısı büyük ölçüde değişmesine rağmen, özünde köklü değişiklikler olmamıştır. İster ürün, ister hizmet, ister bilgi alışverişi olsun, ticaret tarihin her döneminde önemini korumuştur.

Okumaya devam et “Sınırsız kare dünyada yerel ve küresel ticarette dürüstlük ve güvenirlik herşeyin başında gelir”

Kültürde ve ekonomide bir uygulama bin kurama bedeldir

Bütün ülkelerde toplumun değişik kesimleri, ortak alanlar oluşturarak, hep birlikte öğrenmesini öğrenmezlerse, ekonomik ve kültürel dünyalarında, yeni gelişmelerin yolunu açamazlar. Dünyanın her yerinde, ülkelerin üretim güçlerini, kuramla uygulamayı, uygulamayla kuramı desteklemesini ve zenginleştirmesini bilenler büyütürler. Onlar hayatın içinde yer alarak, toplumların üretim yapısında köklü dönüşümlerin öncülüğünü yaparlar.

Okumaya devam et “Kültürde ve ekonomide bir uygulama bin kurama bedeldir”

Doğal gaz boru hatları Türkiye ve Rusya Arasındaki barışın en büyük güvencesidir

İstanbul Türklerin Avrupa’ya, Kazan Rusların Asya’ya açılma kapısı olmuştur. Avrasya ekseninde Türkiye ve Rusya, iki vazgeçilmez ülkedir. Türkiye’nin Avrupa’ya, Rusya’nın Asya’ya genişlemesinde, Karadeniz en büyük rekabet alanını oluşturmuştur. Türkler ve Ruslar Karadeniz çevresinde güç kazanmak için, yüzyıllar boyunca birbirleriyle, hem yarışmışlar hem savaşmışlar. Karadeniz Osmanlı yüzyıllarında, bir “Türk Gölü”ne dönüşmüştür.

Okumaya devam et “Doğal gaz boru hatları Türkiye ve Rusya Arasındaki barışın en büyük güvencesidir”

Dünyada yoksul siyahlar ağlarken zengin beyazlar gülemez

Denizlerin dibinde ortaya çıkan bir depremin, yol açtığı dalgalar gibi, sınırların önemini yitirdiği dünyada, bir ülkede ortaya çıkan kriz, dalga dalga bütün dünyaya yayılmaktadır. Dünyanın büyük ekonomilerinden birinde, ortaya çıkan ekonomik daralmadan, bütün ülkelerin ekonomileri etkilenmektedir. Ülkeler birbirine bağımlıdır, Amerika ya da Çin, birinden biri öksürürse, dünyada yatağa düşmeyen ülke kalmaz.

Okumaya devam et “Dünyada yoksul siyahlar ağlarken zengin beyazlar gülemez”

Social Media

Facebook: https://www.facebook.com/ngurdogn

Instagram: https://www.instagram.com/nazifgurdogan/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nazifg/

Twitter: https://twitter.com/nazifgurdogan

Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ersin_Nazif_Gürdoğan

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iELeeamUBKmls2IzXnq1yUaXzgPCKTY