Yunus gönüllü derviş girişimcilerin pazarında her şeyin doğrusu alınır her şeyin doğrusu satılır

Yirmibirinci yüzyılın başında Türkiye, yerel pazarlardan daha çok küresel pazarlara önem veren ekonomik büyümeyi benimseyerek, dünya ekonomisindeki payını büyütmeye çalışıyor. Anadolu’nun üreten eller olmasını öğrenen, Yunus bakışlı girişimcileri, ürünleriyle birlikte kültürlerini, dünyanın dört köşesine taşıyorlar. Onlar Yunus’un insana sevgi, hayata saygı kazandıran şiirlerinin, okunduğu her yerde, her şeyin en “doğru”suna önem verildiğini bilirler.

Okumaya devam et “Yunus gönüllü derviş girişimcilerin pazarında her şeyin doğrusu alınır her şeyin doğrusu satılır”

Yunus’un güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen şiirleri bütün ademoğullarının şiirleridir 

Şiir kelimelerle düşünceleri duygulara, duyguları düşüncelere dönüştürme ustalığıdır. Yağmur yüklü bulutlar gibi, düşünce yüklü duyguları anlatmada, hangi dilde yazıldığından daha çok, hangi gerçeğin dile getirildiği önemlidir. Güzel olan dil değil, yakalanan gerçektir. Gerçek olan ölümsüzdür, ölümsüz olan gerçektir. Gerçeğin şiirini yakalayan, hayatın şiirini yakalar. Hayat bir yok oluş değil, bir var oluştur.

Okumaya devam et “Yunus’un güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen şiirleri bütün ademoğullarının şiirleridir ”