Dünyada büyük başarılar kurnazlıktan değil kararlılıktan kaynaklanır

İster ekonomik, ister siyasal, ister kültürel olsun, kuruluşlar arasında iyi olandan, daha iyisi her zaman vardır. Hayatın her alanında kuruluşların başarılarının sürekliliği, gelen yıllarını geçen yıllarından, daha iyi olmasını sağlayacak, iyileştirmeler yapmalarına dayanır. Kuruluşlar ulaştıkları başarı düzeylerini yükseltmeye çalışmazlarsa, ürettikleri ürünlerin, verdikleri hizmetlerin, geliştirdikleri bilgilerin, değerlerine katkıda bulunamazlar.

“Kalıcı Olmak” ve “İyiden Mükemmel Şirkete” kitaplarının yazarı Jim Collins, Isiah Berlin’in “Tilkinin bir çok yöntemi varken, kirpinin bir tek yöntemi vardır” görüşünden yola çıkarak, mükemmel kuruluş olmak isteyenlere, tilkinin yönteminden daha çok, kirpinin yöntemini uygulamalarını önerir. İyi bir kuruluşun, mükemmel bir kuruluşa dönüşmesinde, kurnaz bir tilki olmaktansa, kararlı bir kirpi olmak daha önemlidir. Kuruluşlar dünyasında kararlılık başarının anahtarıdır.

Tilki hayvanlar arasında kurnazlığıyla ünlüdür, tavukların çevresinde sinsice dolaşarak, karmaşık saldırı yöntemleri geliştirir ve avının üzerine atlayacağı en uygun zamanı bekler. Tilkiler kirpilerden daha hızlıdırlar. Onlar kirpilerden daha güzel görünürler ve daha yeteneklidirler. Kirpiler tehlikelere karşı her zaman tek bir savunma, tilkiler ise avlarına karşı her zaman birçok saldırı yöntemi uygularlar. İnsanlar çoğu defa tilkilerin kirpilerden, daha üstün ve daha güçlü olduklarını düşünürler.

Kirpiler işlerine odaklanırlar, işlerinden başka iş düşünmezler, kendilerine yapılan saldırılara, başarıyla uyguladıkları savunma yöntemleriyle karşı koyarlar. Onlar ne zaman düşmanca, bir davranışla karşı karşıya kalırlarsa, hemen içlerine kapanarak, dikenlerinin oklara benzediği ve kimsenin kolay kolay zarar veremeyeceği bir topa dönüşürler. Kirpilerin savunma yöntemi, meydan okumalara ve düşmanca tavırlara karşı çok iyi bildikleri, yalın bir yöntemle karşılık vermektir.

Başarılı insanlar, başarılı kuruluşlar kirpilerin, başarısız kişiler ve başarısız kuruluşlar tilkilerin yöntemlerini uygularlar. Mevlana’nın “Yeni şeyler söylemek”i, Yunus’un “Sevelim sevilelim”i, Adam Smith’in “Görünmeyen el”i ve Weber’in “Protestan ahlakı”, karmaşık dünyayı algılamayı ve değerlendirmeyi kolaylaştıran, yalın kirpi yaklaşımlarıdır. Büyük başarılar, derin düşüncelerin yalınlaştırılmasından kaynaklanırlar. Yalınlık derinliğin habercisidir.

Hayatın bütün alanlarında, insanlar ve kuruluşlar tilkilerle kirpilere benzerler. Tilkiler karmaşık dünyada birçok şeyin peşindedirler. Bu yüzden tilkiler hayatlarında, misyonsuz, vizyonsuz ve dağınıktırlar. Kirpiler karmaşık dünyayı, bir tek misyon, bir tek vizyon doğrultusunda, yalınlaştırarak algılarlar. Kirpiler yalın yöntemleri, tilkilerin karmaşık yöntemlerinden üstündür. Her zaman tilkiler kurnazlık, kirpiler içtenlik yolunu izlerler. Sorunların çözümüde, içtenlik her kapıyı açan anahtardır.

Yalınlığın olduğu yerde, dağınıklığa, karmaşıklığa ve tutarsızlığa yer yoktur.

Dünyada başarılı olanlar yalınlaştırırlar, yalınlaştıranlar başarılı olurlar.

Hayatın her alanında kirpi yalınlığın, tilki karmaşıklığın simgesidir.