Dünyanın bütün ülkelerinde işi iyi yapan yöneticilerde bolluk iyi işi yapan liderlerde kıtlık var

Ekonomik, siyasal ve kültürel dönüşümlerin kaynağında, kendisi için istediğini bütün insanlar için isteyen liderler vardır. Onlar insanlığın bilgi ve bilgelik hazinelerinin, paylaşıldıkça zenginleştiğini bilirler. Liderlerin güçleri, dürüstlükte sınır tanımayan, açıklıklarından kaynaklanır. Onların düşünce ve eylem dünyalarında, ilkesizliğe kesinlikle yer yoktur, düşünceleri eylemlerine, eylemleri düşüncelerine yansır.

Görünmeyen dünyayı yok sayarak, kutsal kültürün değerlerinden daha çok, görünen dünyanın ekonomik değerlerine önem vermek, bütün dünyanın sorumsuzca yağmalanmasına yol açacak, büyük bir savurganlığın ateşleyicisi olmaktır. Gökyüzünün değerleri, yeryüzünün doğrularının işaret fişekleridir. Onların ışığından yararlanmayanlar, gösterdikleri yönü izlemeyenler, yeryüzünün şiirini yakalayamazlar, dünyayı bütün insanlar için yaşanır kılamazlar.

Dünyayı dönüştüren liderler, kutsal kültürün iyilikte yarışan, öncülerinin arasından çıkmışlardır. Onlar dürüstlükte, açıklıkta, cesarette ve güzellikte, yarışmanın en güzel örneklerini vermişler, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda, çığır açmışlar, bütün insanlığın izlediği değişmez örnekler olmuşlardır. Tarihin her döneminde ve dünyanın her yanında, liderleri lider yapan inandıkları yolda, karşılarına çıkan bütün engelleri, sabırla ve cesaretle aşmayı bilmeleri olmuştur.

Liderlik alanında yaptığı araştırmalarıyla bilinen Warren Bennis, “Bir Lider Olabilmek” kitabında, liderlerle yöneticilerin özelliklerini karşılaştırarak tartışır. Toplumları yönetici niteliklerinden önce, lider nitelikleri taşıyanlar dönüştürenler. Bu bağlamda her lider bir yöneticidir, ancak her yönetici bir lider değildir. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla ülkeler geleceğe liderlerle taşınır. Bennis’in yöneticilerde ve liderlerde gördüğü, on iki nitelikten altı tanesi çok önemlidir.

  1. Yöneticiler birbirine benzer, liderler özgündür. Her birinin kendine özgü nitelikleri vardır.
  2. Yöneticiler elindeki kaynakları korumaya çalışırken, liderler geliştirmeye ve yeni boyutlar kazandırmaya çalışırlar.
  3. Yöneticilerin gözleri ufukta, liderlerin gözleri ufuk ötesindedir.
  4. Yöneticiler işlerini doğru, liderler doğru işleri yapar.
  5. Yöneticiler risk almazlar, liderler risk alırlar.
  6. Yöneticiler kısa dönemli, liderler uzun dönemli düşünürler.

    İster özel, ister kamu, ister gönüllü olsun, bütün kuruluşlarda sorumluluk alan liderlerden daha çok, sorumluluktan kaçan yöneticiler vardır. Bu yüzden ordular gibi yapılanan, ayrıcalıklarla donatılmış yöneticiler, dünyanın kemikleşmiş siyasal ve kültürel yapılarını dönüştüremiyorlar. Güzel işleri güzel yapmasını, güzel olmasını ve güzellikte yarışmasını bilmeyen yöneticiler, bütün ülkeleriyle dünyayı, savaştan savaşa krizden krize sürüklemektedirler.

Toplumları doğrulukları özendirmede, yanlışlıkları önlemede yarışa girenler dönüştürürler.

Liderler hayatın her alanında eza çekmeyenlerin, sefa çekmeyeceklerini bilirler.

Toplumlara tüketmede değil, üretmede örnek olanlar lider olurlar.