İki paralel doğru küre dünyada kesişir kare dünyada kesişmez

Düz bilgisayar ekranında, bütün ülkelerin buluştuğu kare dünyada, ekonominin paradigmaları büyük ölçüde değişmiştir. Ülkelerin dış ticarette ekonomik bağımsızlık kuramlarının yerine, ekonomik bağımlılık kuramları geçmiştir. Kuruluşlar ürettikleri ürünlerin girdilerini, dünyanın her ülkesinden alıyor, çıktılarını her ülkesine satıyor. Her kuruluş dikey büyüme stratejisinden, yatay gelişme stratejisine geçiyor.

Kare dünyada kuruluşlar, alışveriş yaptıkları tedarik zincirlerinin, oluşturdukları ağlara göre büyürler. Kuruluşların tedarik zincirleri ne kadar büyükse, pazarlarını genişletme güçleri, o kadar büyük olur. Bu yüzden dünyanın önde gelen kuruluşları, yüzlerce ülkede binlerce tedarikçiden yararlanarak, ürünlerde ve hizmetlerde dünya standartlarını belirliyor. Kare dünyada kuruluşlar arasında, yarışma değil yardımlaşma vardır, dayanışma yarışmadan önce gelir.

Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun kuruluşların, dünyanın büyük tedarik zincirlerine katılmaları ve zincirin halkalarından yararlanmaları, ülkeler arasındaki sermaye hareketlerine büyük hız ve yoğunluk kazandırmıştır. Kare dünyanın paylaşımcı ekonomisinde, kuruluşların ülkelerinden önce dürüstlükleri önemlidir. Yeni dünya gecesiz, gizliliği olmayan dünyadır. Uzakların yakın olduğu dünyada, kuruluşlar ürünlerinden önce dürüstllükleriyle tanınırlar.

Küre dünyada nasıl Öklitçi matematikçiler varsa, kare dünyada da Öklitçi olmayan iktisatçılar vardır. Birinciler iki paralel doğru,” Küre dünyada niye kesişiyor”, ikinciler ”Kare dünyada niye kesişmiyor” diye, dünyayı krizden krize sürüklüyor. Matematikçiler paralel doğruların küre dünyada kesişeceklerini, iktisatçılar kare dünyada kesişmeyeceklerini bildikleri halde, küre ve kare dünyanın doğrularından şikayet etmeye devam ediyor. Artık sonuçlar değil, varsayımlar tartışılmalıdır.

Kare dünyanın düz ekonomisinde, sınırsız tüketim sınırsız üretim olmaz. Kare dünyada Öklitci varsayımlara meydan okunmaz.Matematikçiler ve iktisatçılar, kare dünyanın sorunlarını, küre dünyanın yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. Oysa kare dünyanın sorunları, küre dünyanın çözümlerinden kaynaklanıyor. Matematikçiler, iktisatçılar, işletmeciler ve mühendisler, dünyadaki krizlere öfkelenmek yerine, krizlerin kaynağını kurutmak için, her alanda yeni yöntemler geliştirmeye çalışmalıdır.

Dünyanın önde gelen kuruluşları, sınırlı dünyada sınırsız tüketim olmayacağını bilmelerine rağmen, yine de temel varsayımlarını değiştirmeye yanaşmıyor. Artık dünyanın her yanından, çığlık sesleri yükselmeye başlamıştır. Bir kıvılcım bütün dünyayı, büyük bir ateş topuna dönüştürecektir. Kare dünyanın yeni ekonomisinin mimarları, değişimine direnenler değil, değişimi yöneten kuruluşlar olacaktır. Küre dünya gitmiş, yerine kare dünya gelmiştir, değişime direnen ölür.

Kare dünya ekonomisinin krizleri, küre dünya ekonomisinin varsayımlarından kaynaklanır.

Kare dünyaya kapalı kuruluşlar, yenilik yapamazlar, kendilerini yenileyemezler.

Bugünün krizleri, dünün değerlendirilmeyen, fırsatlarından kaynaklanır.