Küreden kareye dönüşen küçük dünyada dünün başarıları yarının başarılarının güvencesi olmayacaktır

Gizliliği ortadan kaldıran küreselleşme sanayileşme gibi, her alanda büyük değişmelere yol açan, köklü bir dönüşümdür. Bunun için, küreselleşmeyle gündeme gelen fırsatlar ve tehditler, her ülkede ayrıntılı araştırmaların konusu olmaktadır. Çünkü bütün ülkeleri birbirine yakınlaştıran küreselleşme rüzgarlarından etkilenmeyecek, hiçbir ülke, hiçbir kurum ve hiçbir kuruluş yoktur. Bu yüzden, her ülke, her kurum ve her kuruluş, küreselleşmenin tetiklediği trendlere uyum sağlamak zorundadır.

Dünyada küreselleşme sürecini, kan dökmeden başlatan Gorboçov’un mirasından, dünya siyaset bilime iki ana kavram kalmıştır. Bunlardan ilki “Açıklık” anlamına gelen “Glasnost”, ikincisi de “Yeniden Yapılanma” anlamına gelen “Prestorika”dır. Her ülkenin küreselleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanmak, tehditlerden korunmak için, bütün kurumlarıyla ve bütün kuruluşlarıyla yeniden yapılanması hayati önem taşımaktadır.

Dünyadaki bütün üniversitesitelerin, yüksek lisans ve doktora programlarında, küreselleşmenin kurumlar ve kuruluşlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmaktadır . Küreselleşmeyle “Büyük Bir Pazar”a dönüşen kare dünyada, kuruluşların başarılarının kaynağında pasaport taşımayan ürünler ve hizmetleri vardır . Kaliteli ürünlere, kusursuz hizmetlere, hiçbir ülkede kimlik sorulmaz.

Küreselleşme bütün kurumları ve bütün kuruluşları, pasaport taşımayan ürün , hizmet , bilgi ve bilgelik üretmeye zorluyor.

Küreselleşmede en etkili , en güçlü kaynak , “olduğun gibi görünmek, göründüğün gibi olmaktır .”

Küresel dünyada, getirisi en büyük olan sermaye, sınır tanımayan dürüstlüktür.