Amerika’dan çin’e dünyada erdemli devlet erdemli yönetici erdemli toplum kıtlığı çekiliyor

Doğudan Batıya devletlerin yönetim sorunlarına, çözüm aramada Felsefeden ve Edebiyattan yararlanma konusunda yapılan araştırmalar giderek çoğalmaktadır. Çünkü devletlerin ve kuruluşların yönetiminde uygulanan, demokratik ve otokratik kuramlar, bütün ülkelerin ekonomik, siyasal ve kültürel yapılarında köklü dönüşümlerin tetikleyicileri olmaktadırlar. Ülkelerdeki iktidar savaşları, dehşet verici toplu ölümlere ve şehirlerde büyük yıkımlara yol açmaktadır.

Bütün dünyada değişik devletlerin ve kuruluşların kimseye haksızlık yapılmadan, adil olarak yönetilebilmesi için, Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji yanında, Edebiyattan yararlanmanın yolları aranmaktadır. İşi ve yaşı ne olursa olsun, üç kişinin olduğu yerde, her zaman bir yöneticiye ihtiyaç duyulur. Her yerde ve her alanda yöneticileri, paranın değil, sözün ustaları etkiler ve yönlendirir. Hayatın şiirini yakalayan bir yönetici, doğruluktan, güzellikten ve iyilikten ayrılmamaya büyük özen gösterir.

Adil ve kusursuz bir yönetim, tarihin her döneminde, bir bilgelik işi olmuştur. Bu yüzden Aristo’dan ve Platon’dan Farabi’ye ve Gazali’ye kadar, bütün düşünürler erdemli yönetim ve erdemli yönetici sorunlarına eğilmişlerdir.Erdemli devletleri, Farabi’nin niteliklerini sıraladığı, sayıları çok az olan erdemli yöneticiler kurarlar ve yaşatırlar.Bu yüzden tarih boyunca, devletlerde ve kuruluşlarda “doğruyu arayan”, “iktidarını paylaşmayı bilen” ve “çalışanlarına değer veren”, yöneticilerin yerini hiçbir güç dolduramamıştır.

Son yıllarda yönetimde, bilgelikten yararlanma konusunda,Felsefeci Tom Morris’in,Türkçeye çevrilen, “If Aristo Run General Motors: The New Soul of Business” isimli kitabı, ilginç bir çalışmadır. Artık yönetimde kusursuzlukla birlikte, bilgeliği arama, her bilgi alanının ana çalışma alanı haline gelmiştir. Kusursuz yönetimin araştırılmadığı bir dünyada, ekonomik ve siyasal krizlerin yol açtığı savaşların üstesinden hiçbir ülke gelemez.

John O. Whitney ve Tina Packer’ın yazdığı, Steve Noble’ın resimlediği,Türkçe’ye kazandırılan “Power Plays: Shakespeare Lesson’s İn Leadership and Management” isimli çalışması, yönetimde edebiyattan yararlanmayı ele alan kitaplarından biridir. Ülkelerde adil, hukukun üstünlüğüne dayanan , insana ve tabiata dost bir yönetimin ,yolunu açmak için, bütün alanların birbirleriyle, yardımlaşmaları zorunlu hale gelmiştir. Çok boyutlu yönetim sorunlarının üstesinden gelmek için, bütün bilim dallarından yararlanmak, çok büyük önem kazanmıştır.

Savaşların cephelerden, pazarlara taşındığı bir dünyada, Edebiyatcı ve Fizikçi C.P. Snow’un, “İki Kültür” adını verdiği kitabında, Cambridge üniversitesinden yola çıkarak,ayrıntılı olarak anlattığı gibi, bilim ve teknolojinin, bilgi ve bilgeliğin aralarındaki buzları eriterek, erdemli olduğu kadar, paylaşımcı yönetici ve liderlere sahip, devletlerin ve kuruluşların sayısını, çoğaltmaya katkıda bulunmak, bütün aydınların en önemli ve en büyük görevleridir.

Shakespeare devletlerini ve kuruluşlarını güçlendirmek, güçlerini bilgece kullanmak, isteyen yöneticilere, insan ruhunun derinliklerine indiği oyunlarında, eşsiz hazineler sunar. Liderlerin güç kullanma, iletişim kurma yeteneğini, geliştirme ve inandırıcı olma konusunda, onun oyunlarından öğrenecekleri çok önemli ipuçları vardır.

Üretim gücü,pazar alanı kazanma, alanında ilk sırayı alma ,her devletin ve her kuruluşun amaçlarının başında gelir.Devletlerin ve kuruluşların ulaştıkları üretim güçlerini, uzun süre koruyabilmeleri, kaynaklarıyla birlikte, elde ettikleri güçlerini, bilgece değerlendirmesini bilmelerine bağlıdır.

Dünyanın her yerinde devletler ve kuruluşlar ulaştıkları güçlerini ya ustaca kullanır uzun ömürlü olurlar ya da başkalarıyla paylaşmaya hiç yanaşmayarak, kısa zamanda yok olup giderler.

Dünyada devletler ve kuruluşlar, elde ettikleri güçleri bilgece kullanmasını bilmedikleri için, çok kısa bir zamanda “Macbeth” gibi, yok olup gittiklerine, bütün dünya şahit olmaktadır.

Sınırsız iktidar peşinde koşmak, her devletin ve her kuruluşun ömrünü kısaltır.Devletler ve kuruluşlar da canlılar gibi doğarlar, gelişirler ve ölürler.

Devletlerin ve kuruluşların ömürlerini uzatmak için, bilgi kadar bilgelik önemlidir.Bilgelik değeri olmayan bilgi, bilgi değeri olmayan bilgelik değildir.

Bilgi ve bilgeliği,devletlerde ve kuruluşlarda, altın oranda bilge yöneticiler harmanlar.

Devletler ve kuruluşlar,bilge yöneticileriyle uzun ömürlü olurlar