Dünyada savaşları işi iyi değil iyi işi yapanlar durdururlar

Ekonomik, siyasal ve kültürel dönüşümlerin kaynağında, kendisi için istediğini, bütün insanlar için isteyen liderler vardır. Onlar insanlığın bilgi ve bilgelik hazinelerinin, paylaşıldıkca zenginleştiğini bilirler. Liderlerin güçleri, dürüstlükte sınır tanımayan, açıklıklarından kaynaklanır. Onların düşünce ve eylem dünyalarında, kuralsızlığa kesinlikle yer yoktur, düşünceleri eylemlerine, eylemleri düşüncelerine yansır.

Görünmeyen dünyayı yok sayarak, kutsal kültürün değerlerinden daha çok, görünen dünyanın ekonomik değerlerine önem vermek, bütün dünyanın sorumsuzca yağmalanmasına yol açacak, büyük bir soygunların ateşleyicisi olmaktır. Gökyüzünün değerleri, yeryüzünün ekonomik doğrularının işaret fişekleridir. Onların ışığından yararlanmayanlar, gösterdikleri yönü izlemeyenler, yeryüzünün şiirini yakalayamazlar, dünyayı bütün insanlar için, savaş alanına dönüştürürler.

Dünyayı dönüştüren liderler, kutsal kültürün doğrulukta,iyilikte, güzellikte yarışan, öncülerinin arasından çıkmışlardır. Onlar dürüstlükte, açıklıkta, cesarette, yarışmanın en güzel örneklerini vermişler, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda, çığır açmışlar, bütün insanlığın izlediği değişmez örnekler olmuşlardır. Tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde, liderleri lider yapan doğruluk, iyilik ve güzellikte sonu gelmez, bir yarışa girmeleri olmuştur.

Liderlik alanında yaptığı çalışmalarıyla bilinen Warren Bennis, “Bir Lider Olabilmek” kitabında, liderlerle yöneticileri karşılaştırır. Toplumları dönüştürenler, yönetici niteliklerinden önce, lider nitelikleri taşıyanlardır. Her lider bir yöneticidir, ancak her yönetici bir lider değildir. Geleceğin dünyasını inşa etmede, Bennis’in liderler için gündeme getirdiği, on iki nitelikten dört tanesi çok önemlidir.

a. Yöneticiler birbirine benzer, liderler ise özgündür. Her birinin kendine özgü nitelikleri vardır.

b. Yöneticiler elindeki kaynakları korumaya çalışırken, liderler geliştirmeye ve yeni boyutlar kazandırmaya çalışırlar.

c. Yöneticilerin gözleri ufukta, liderlerin gözleri ufuktan daha çok, ufuk ötesindedir.

d. Yöneticiler işlerini doğru, liderler doğru işleri yapar.

İster özel, ister kamu, isterse gönüllü olsun, bütün kuruluşlarda liderlerden daha çok, yöneticiler vardır. Bu yüzden ordular gibi yapılanan, ayrıcalıklarla donatılmış yöneticiler,dünyanın kemikleşmiş siyasal ve kültürel yapılarını dönüştürmekte, başarısızlığa uğramaktadırlar.

İyi işleri iyi yapmasını, iyi olmasını ve iyilikte yarışmasını bilmeyen yöneticiler, dünyayı savaştan savaşa, krizden krize sürüklemektedirler.

Dünya her ülkede iyi olmak için, risk almayı bilen, iyi işleri yapacak, iyi liderler bekliyor.