Ekonomik kültürel siyasal kuruluşlarda kırk ölçmeyenler bir biçmeyenler işyerlerini kapatmak zorunda kalırlar

Kururuluşlar her zaman ellerindeki, insan, sermaye, makina ve hammadde gibi sınırlı kaynakları, değişik yatırım alanları arasında, uygun oranda dağıtmak ve verimli olarak değerlendirme sorunuyla karşılaşırlar. Kuruluş kaynaklarının bir alana yönlendirilmesi, başka bir alanda yapılacak yatırımları önlediği için, bir kuruluş yatırım yapmadan önce, sermayesini bağlayacağı alanı, iyi araştırmak zorundadır.Her kuruluşun bir yatırım yapmak için, kırk kere düşünmesi gerekir.

Uzun ömürlü olmak isteyen kuruluşlar, araştırma yapmadan yatırım yapmazlar. Ömürleri sınırlı girişimcilerin, isimlerini kuruluşları ve ürünleri ölümsüzleştirirler. Onlar gönüllerinde yatan yatırımları gerçekleştirerek, Kıyamete kadar defteri kapanmayanlardan olurlar. Bunun için kuruluşların, dünyada her gün yeniden başlayan yarışa, ayak uydurmaları hayati önem taşır. Sürekli yatırım yapmayan kuruluşlar, dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalırlar.

Kuruluşların gelecekleri başarıları, bugünden yarına değişik alanlarda yaptıkları yatırımlarına bağlıdır. Üretimde ve yönetimde çığır açmak, mavi yakalı çalışanlardan, beyaz yakalı çalışanlara kaymıştır. Üretim ve yönetim süreçlerinde, özel yetenek istemeyen tekrarlanan işlerin yerine, sürekli eğitim isteyen işler geçmiştir. Ürün, hizmet ve bilgi üretim sürecindeki gelişmeler, kuruluşların temel işlevlerine, yeni yaklaşımlar ve yeni açılımlar kazandırmıştır.

Dünyanın ortak bir pazara dönüşmesiyle, üretimin ve yönetimin her alanında, yeni paradigma arayışları, bütün hızıyla devam etmektedir. Uzun soluklu yarışta, kuruluşların en güçlü silahları, her yıl zincirleme birbirini izleyen yatırımları olacaktır. Yatırımlar kuruluşların kalbini besleyen, can damarlarını oluştururlar. Yatırımlarla kuruluşlarını gelecekteki başarılarını güvence altına alırlar. Yatırımsız kuruluşlar gelişmezler, araştırmasız yatırımlar başarılı olmazlar.

Yatırım konusunun araştırılması gibi, değerlendirilmesi de çok boyutlu bir araştırma gerektirir. Bir yatırım konusu olumlu ve olumsuz yönleriyle, enine ve boyuna ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bunun için yatırım kararı almak, her aşamanın sürekli sorgulanarak, geliştirildiği çok boyutlu bir süreçtir. Bir yatırım araştırması, eleştirel bir gözle hazırlanmalıdır. Yatırımların uygunluğu, üretimde yararlanılan girdilerle, elde edilen çıktıların değerleri karşılaştırılarak belirlenir.

Kuruluşlarda yatırımların beklentileri karşılaması ve başarılı olması, sağladığı gelirlerin, yol açtığı giderlerden daha fazla olmasına bağlıdır. Gelirleri giderlerini karşılamayan yatırımlar, büyük zararlara yol açarlar. Nimet ve külfet hesaplamasını bilen kuruluşlar, dostlar yatırım yaparken görsün diyerek, yatırım yapmazlar. Araştırma yapmadan yatırım yapanlar, pusulasız gemilere benzerler. Nereye gideceklerini bilmedikleri gibi, nasıl bir yere ulaşacaklarını da bilmezler.

Araştırmasız yatırım yapan kuruluşların, riskini hiçbir finans kuruluşu yüklenmez.

Dünyanın bütün başarılı kuruluşları, kırk düşünürler, bir yatırım yaparlar.

Kuruluşların güçleri, uygun ve doğru yatırımalarından kaynaklanır.