Girişimcilik insanların gönüllerinde yatan Yunus’ları uyandırmayı bilmektir

Ülkelerin ellerindeki kaynakları ürüne, hizmete ve bilgiye dönüştürme yolunda, köklü değişiklikler yapmadan, düz kare dünyada saygın bir konum kazanmaları mümkün değildir. Uluslararası ilişkilerde ülkelerin ağırlıkları, dünya pazarlarındaki paylarından kaynaklanır. Ülkeleri dünya pazarlarına, üretim gücünü artırmada, yenilik yapmasını, risk almasını ve uzun dönemli düşünmesini bilen girişimciler taşır.

Ülkelerin üretim güçsüzlüğünün giderilmesi, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda, doğru ürün, doğru hizmet ve doğru bilgi üretmesini bilen girişimcilerinin sayısının büyüklüğüne bağlıdır. Bu yüzden dünyada bütün üniversiteler, lisans ve lisans üstü programlarında, çok boyutlu “Girişimcilik” derslerine yer ve önem vermeye başlamışlardır. Derslerde girişimcilerin başarılarının sırları, yeni iş konuları geliştirme, üretim,
pazarlama ve finansman boyutlarıyla, iş planlarının hazırlanması ele alınmaktadır.

Ülkelerde temel ihtiyaçları karşılayan ekonominin, üretim ve yönetim sorunlarına ,ağırlık vermeden, “Girişimcilik ve Girişim Kültürü” kitabımızda vurgulanan, üretim ve yönetim alanlarına, yeni boyutlar kazandırmak ve dünya pazarlarına açılmak mümkün değildir. Dünyanın her ülkesinde ekonominin omurgasını, ürün, hizmet ve bilgi üretmesini bilen girişimciler oluşturur. Onlar ülkelerinin bayraklarını ve kültürlerini, bütün dünyaya taşırlar.Onların pazarlarında eskiler değil, yeniler satılır.

Dünyada bir girişimciyi başarılı kılan, kaliteli ürün üretme, kusursuz hizmet verme ve yeni bilgi geliştirme gücüdür. Ekmeğini taştan çıkaran, avuçladığı toprağı altına dönüştüren, insanların önünde, açılmayacak hiçbir kapı yoktur.

Asya’dan Avrupa’ya uzun bir yolculuğa çıkan Türklerin, bütün dünyaya taşınması gereken, zengin bir girişimcilik kültürleri vardır. Üretim ve yönetim uzmanlarının tartıştıkları değerler, Yunus’un değerleridir, Sinan’nın değerleridir. 

Yunus’un düşünce ve eylem dünyasının ekonomik, siyasal ve kültürel, hiçbir alanında, odunların bile eğrisine yer yoktur.

Yunus’un değer dünyasında doğruluk alınır, doğrulur satılır. Doğruluk en büyük sermayedir.

Dünya pazarlarında, doğruluk pasaport taşımaz, doğruluğa vize sorulmaz.