Kare dünyada Mevlana’nın Anadolu’su iyimserliğin alındığı iyimerliğin satıldığı büyük iyimserlik pazarıdır

Bütün boyutlarıyla hayatı yaşanır kılanların pazarı, güzelliğin pazarıdır. Güzellik hayatın damarlarında akan kandır. Güzellikte yarışmanın olmadığı bir dünyada, ekonomik, siyasal ve kültürel hayat yeni boyutlar kazanmaz. Hayatın kolaylaştırılması, herkes için yaşanır kılınması, bütün dünyanın güzellikleri özendirme ve çirkinlikleri önlemede, uzun soluklu bir yarışa girmesine bağlıdır.

Güzellikte yarışanların pazarında, en büyük zenginlik dürüstlüktür.
Güzelliğin dürüstlükle, dürüstlüğün güzellikle bütünleştiği pazarlarda, insanların hem iç dünyaları, hem de dış dünyaları zenginleşir. Güzellik ve dürüstlük, eşsiz iki büyük entelektüel sermaye kaynağıdır. Onların elele verdikleri toplumlarda, hiçbir alanda yoksulluk çekilmez. Ülkelerin tarihinde, entelektüel sermaye, finansal sermayeden daha önemli olmuştur.

Güzelliğin hiç batmayan güneşi, Mevlana’nın Mesnevi’si, her boyutuyla hayatı güzelleştirmek için, yüzyılların içinden bütün insanlığa seslenir. Bütün dünyada ömrünü Mevlana’yı anlamaya ve anlatmaya adayanların sayısı, yıldan yıla katlanarak artmaktadır. Mesnevi’de söylenmemiş bir söz ve ele alınmamış hiçbir konu yoktur. Mevlana güzelliği seven, güzellik avcısıdır. Konya’dan Mevlana bütün insanlığın, güzellik yolunu aydınlatmaktadır.

Mesnevi yazıldığı tarihten bugüne, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen, hiçbir zaman güncelliğini yitirmemiş, bugün yazılmış gibi yenidir. Mesnevi her döneme, her insana kendi diliyle seslenir. Dünyada defteri kapanmayanlardan olan, Şefik Can’ın vurguladığı gibi: “Mevlana’nın çeşitli cepheleri vardır. Çok farklı düşüncede olanlar, onda kendilerini bulurlar. Ardından Müslümanlar ile birlikte Hristiyanlar ve Museviler de gözyaşı dökmüşlerdir.”

Mesnevi sahilleri olmayan, kıyısız bir deniz gibidir, Mevlana’yı yalnızca Mesnevi anlatır. Onun için Mesnevi: “Ben gören ve görmeyenim: Uykudaki göz gibi. Açığım ve gizliyim, varım ve yokum: Gül suyundaki koku gibi. Duruyor ve koşuyorum: Üzengideki ayak gibi. Susan ve konuşanım: Kitaptaki yazı gibi” demektedir.

Mevlana Mesnevi ile ölümsüzlüğe ermiştir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşansın, Mesnevi herkese yeni şeyler söylemekte ve sürekli yorumlanmaktadır.
Dünyanın hiçbir yerinde, güzellik aramadan bulunmaz. Güzelliğin hazinelerini bulanlar, büyük bir coşkuyla güzel- liğin peşinden koşanlardır. Tarihin her döneminde, güzelli- ği arayanlar güzelliğin kaynağı olmuşlardır. Güzelliğin kapı- sı, hiçbir zaman kapanmaz. Mesnevi’nin insanlığa açık engin dünyasında, güzelliği arayan herkese yer vardır. Mevlana’nın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Onun pazarında güzellik alı- nır, güzellik satılır.