Nerede olurlarsa olsunlar MBA diploması olanlar yaptıkları her işi daha iyi ve daha güzel yaparlar

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Amerika’da da, çalkantısız ekonomik yapıya rağmen, işsizliği azaltmada başarılı olunamıyor. İşsizliğin azaltılması, Brezilya’dan Hindistan’a kadar bütün ülkelerin, karşı karşıya olduğu sorunların başında geliyor. Ekonomik, siyasal ve kültürel krizler, işsizlikten kaynaklanmaktadır. İşsizlikle gelen sorunlar, domino etkisiyle, toplumun bütün kesimlerinde sarsıntılara yol açıyor.Bu yüzden insanlar, Gandi’nin vurguladığı gibi, kitle üretimi değil, kitlelerin katıldığı üretim istiyor.

Yirmi birinci yüzyılın işsizlerinin çoğunluğunu, eğitimsizlerden daha çok eğitimliler oluşturmaktadır. Artık iş bulmak ya da iş kurmak için, lisans düzeyinde bir üniversite diplomasına sahip olmak, yeterli olmamaktadır. Bu yüzden, eğitimli işsiz olmaktan kurtulmak ve girişimci özellikleri kazanmak için, gençler üniversitelerin MBA programlarına büyük ilgi göstermektedirler. Doktora belgesi, nasıl öğretim üyeliğinin pasaportu ise, MBA diploması da girişimciliğin pasaportu olmuştur.

Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün üniversitelerde eğitim sevdalıları, yöneticileri ve öğretim üyelerinin öncülüğünde, yönetici nitelikli gençlerden daha çok girişimci nitelikli gençler yetiştirme yolunda, çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda Kanada’dan Japonya’ya kadar, zengin bir eğitim ve öğretim birikimine sahip olan, Prof.Dr. Ali Osman Öncel’in yönetiminde, “Kare Dünya Düşünce Platformu” olarak, kısa ve uzun dönemli MBA programları düzenlemeyi düşünüyoruz. Bütün dünyada MBA programları, başta mühendisler olmak üzere, değişik mesleklere sahip gençlerin tercih ettikleri, yüksek lisans eğitimlerinin başında gelmektedirler.

MBA programlarının amacı, ürün, hizmet ve bilgi üretiminde, yönetim fonksiyonlarıyla birlikte, işletme fonksiyonlarında da, katılımcılara son gelişmeleri aktarmak ve yeni tekniklerden yararlanma yeteneği kazandırmaktır. Bunun için, MBA belgesine sahip olan gençler, girişimci vizyonlarıyla kendi işlerini kurmakta başarılı oldukları gibi, yönetiminde yer aldıkları kuruluşları da, birkaç yıl içerisinde, büyük boyutlara taşımaktadırlar.

Sanayi toplumlarının bilgi toplumlarına dönüştüğü, geçen yüzyılın yönetim paradigmalarının geçerliliğini büyük ölçüde yitirdiği yeni yüzyılda, özellikle yönetici MBA programlarında, katılımcılar işyerlerindeki başarıları kadar başarısızlıklarını da sınıflara taşıyarak, bilgi toplumunun eğitimini zenginleştirmektedirler. MBA programları, değişik alanlarda uzman öğretim üyeleriyle birlikte, farklı iş kollarından gelen öğrencilerin, bilgi ve birikimlerini paylaştıkları, ortak öğrenme alanlarıdır.

Uzaktan yüz yüze konuşurmuşcasına, ekran ekrana düzenlenen MBA programları, zaman ve şehir sınırlamalarını ortadan kaldırarak, dünya ölçeğinde yüksek lisans çalışması yapma imkanı sunuyorlar. Düz kare dünyada gerekli eğitim altyapısına ve internet bağlantısına sahip olan herkese, girişimci olma, her alanda üretici olma, var olan işini geliştirme şansı tanınıyor.

Bütün dünyanın ekonomik ve kültürel dengelerini, altüst eden mesleksizliğin ve işsizliğin üstesinden, girişimcilik kültürüne yeni boyutlar kazandıran, üreten el olmasını öğreten, yaşanan hayatı kolaylaştıran, küresel MBA programlarıyla gelinir.

Uzaktan MBA programları herkesin erişimine açık, bilgisayar ortamında oluşturulmuş, “Girişimcilik Akademileri”dir.

Ürün, hizmet ve bilgi üretiminin öncüleri, iyiliğin bayrağını kare dünyanın, bütün şehirlerine taşıyan uçbeyleridir.

Yeni fatihlerin güçleri bir iyiliğin, yedi yüz iyilik olarak geri döndüğünü, bilmelerinden kaynaklanır.