Yeni fatihleriyle dünyanın her ülkesinde olmayan ülkeler kare dünyada varlıklarını koruyamazlar

Atlantik Okyonusunun bir yakası Avrupa, bir yakası Amerika’dır. Avrupa Amerika’yı, Amerika Avrupa’yı zenginleştirmiştir. Amerika’sız Avrupa, Avrupa’sız Amerika olmaz. Beş yüzyıl boyunca, Amerika Avrupa’nın kızıl elması olmuştur. Amerika’da, Avrupa’da yaşayanlardan daha çok Avrupa’lı yaşıyor. Ruslar Avrupa’dan önce Asya, Türkler Asya’dan önce Avrupa üzerinde yoğunlaşmışlardır.

Türklerle birlikte Ruslar, küre dünyanın Amerika”sını görmekte geç kalmışlardır. Hem küre, hem kare dünyada, her ülke kızıl elması kadar büyür. Küre dünyada büyük ülke olmak için, iki kıtada olmak yeterliydi. Kare dünyada, iki kıtada olabilmek için, beş kıtada birden olmak gerekir. Her kıtada olmayan ülkeler, bir kıtada olamazlar. Kare dünyada her ülke, dünyayı bir bütün olarak görmek zorundadır.

Kristof Colomb”u İspanyollar değil de, Türkler destekleselerdi, Amerika kıtasına İspanyolların yerine Türkler gideceklerdi. Amerika Avrupalıların değil, Asyalıların ülkesi olacaktı. İspanyalıların Atlantik”e açılmasıyla, Amerika”nın bulunması, Avrupaların kurtuluşu olmuştur. Bunun için, Avrupalılar Orta Çağın sonu olarak, İstanbul”un Türkler”in eline geçişini değil, Amerika”nın bulunuşunu kabul ederler.

Amerika”nın bulunmasıyla, dünyanın ticaret merkezi Akdeniz”den Atlantik Okyonusuna kaymıştır. Atlantik küre dünyanın Okyonusuydu, Pasifik kare dünyanın Okyonusudur.
Türkiye ekonomisini güçlendirmek için, Avrupa pazarı kadar Amerika pazarına da, önem vermelidir. Amerika, dünyanın satın alma gücü en yüksek olan ülkesidir. Amerikan pazarında olmayan bir ülke, dünyanın hiçbir pazarında olamaz.

Kare dünyanın yeni fatihleri, yerli malı üreten ülkeler değil, dünya malı üreten ülkelerdir. Dünya malı üretmenin standartları Avrupa üniversitelerinden daha çok, Amerika üniversitelerinde belirlenmektedir. Bir yanında Berkeley, bir yanında Stanford üniversitesiyle Silikon Vadisi, dünyanın bilimsel ve teknolojik bilgi geliştirme ve uygulama merkezidir. Vadi”de kimliğe değil, yapılan işe, büyütülen katma değere bakılır.

Kare dünyada, küre dünyanın kavramları, yöntemleri ve stratejileri, tedavülden kaldırılmış paralar gibi, geçerliliklerini yitirmişlerdir. Kare dünyada gelir farklılıkları değil, eğitim farklılıkları önemlidir.

Ülkelerin eğitim düzeyini yükseltmeden, üretim düzeyini yükseltmek mümkün değildir.

Eğitim düzeyi düşük ülkeler hiçbir alanda, katma değeri yüksek ürünler üretemezler.

Ülkeleri dünya pazarlarına fason üreten değil, fason ürettiren yeni fatihler taşırlar.