Öğrenmesini öğrenme susulur gibi konuşulan konuşulur gibi susulan sohbetlerde öğrenilir

İnsanlığın tarih içindeki en büyük hazinesi olan, bilgi ve bilgelik birikimine yeni yorumlar kazandırmanın, yüzyıllardan beri bilinen en etkili yolu, öğretirken öğrenilen öğrenilirken öğretilen sohbetlerdir. Bunun için gönül dünyasının zirveleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, çevrelerinde her zaman geniş sohbet halkaları oluşturmuşlardır. Sohbetler düşünceleri eylemlerden, eylemleri düşüncelerden ayırmadan, bir arada ele alan en önemli öğrenme ve öğretme yoludur. Sohbetlerde öğrenmesini öğrenme, beşikten mezara kadar ömür boyu devam eden, kesintisiz bir eğitim ve öğretim sürecidir.

Medine’de Son Peygamberin en güzel örneğini verdiği, bilginin ve bilgeliğin, düşüncenin ve eylemin, bir bütünlük içinde ele alındığı, üniversite şehirlerin başında Medine gelir. Medine Peygamber evinin çevresinde oluşturulan, camisiyle, Suffesiyle, kütüphanesiyle, çarşısıyla değişmez örnek olma özelliğini korumaktadır. Peygamber Mescidinin çevresinde, toplumları ayakta tutan ve her alanda canlılık kazandıran, mekteplerden, mabetlerden ve çarşılardan oluşan üç ana kurum vardır. Onlar bütün toplumların ana temellerini oluştururlar. Üç ayaklı bir masa gibi, ayaklardan biri eksik olursa, toplumlar varlıklarını koruyamazlar.

Tarihin her döneminde öğrenmesini öğrenmede temel eğitim yöntemi, Suffe’de olduğu gibi karşılıklı bilgi alışverişine dayanan, birlikte öğrenme yolu olmuştur. Birlikte öğrenilen sohbetlerde ekonomik, siyasal, kültürel hayattaki tutumları ve davranışları belirleyen bilgiler, katlanarak artar öğrenilerek yaşanır yaşanılarak öğrenilir. Öğrenmenin ve öğretmenin yeri, yaşı ve zamanı yoktur. Suffe Medine’de Son Peygamberin yönetiminde, İslam dünyasının en önemli, en güçlü, en etkili ilk üniversitesi olmuştur. Suffe’de Kur’an ve Sünnet ışığında, İslam medeniyetinin temelleri atılmıştır.

Suffe’nin yıldız sahabilerinin başında, Bilal-i Habeşi, Selman-ı Farisi, Ebu Hureyre, İbn Mesud ve Abdullah İbn Ömer gelmektedir. Onlar ilk kaynaklarından Müslümanların, düşünce ve eylem dünyalarını öğrenmişler, gelecek kuşaklara taşımışlardır. Suffe’de Son Peygamberle, sohbet etme mutluluğuna eren, bilgiyi ve bilgeliği kaynağından öğrenen, sahabilerin sayısının beş yüze yaklaştığı bilinmektedir. Onlar yeryüzünde hayat devam ettikçe, insanların örnek almaları için, gökyüzündeki yıldızlar gibi, ışıklarını yitirmeden parlayacaklardır.

Suffe kurucusu İslam’ın Peygamberi olan, İslam dünyasının ana üniversitesidir. O dönemin Medinelileri, Son Peygamberin çevresinde kenetlenerek, kendilerinden sonra gelenlerin, hem iç dünyalarını hem dış dünyalarını aydınlatmışlardır. Doğru düşünme ve doğruyu arama sevdalısı, Mezhep Kurucusu Ebu Hanife, Suffe’nin eğitim yöntemini izleyerek kurduğu Akademide, İslam’ın anayolunun sınırlarını ortaya koymuştur. Büyük Mezhep Kurucusu, camiyle çarşıyı, çarşıyla camiyi bütünleştirerek, çarşısız caminin etkisiz, camisiz çarşının ilkesiz olacağını hayatıyla göstermiştir.

Büyük Hukukçu Ebu Hanife’nin hayatın değişik boyutlarında karşılaşılan sorunları, birlikte çözümler arama yöntemiyle, yetiştirdiği başta Ebu Yusuf olmak üzere, yüzlerce öğrencisi İslam hukukunun mimarları olmuşlardır. Medine’de Suffe İslam’ın ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarının, ele alınarak tartışıldığı ilk üniversite olarak, Müslüman dünyadaki eğitim kurumlarının ana örneğini vermiştir. İlk üniversite Büyük Peygamberin, karşılıklı sorulara ve cevaplara dayanan, sohbet yoluyla öğrenmesini öğrettiği, güzel insanların üniversitesidir.

Bilgi ve bilgelik sevdalısı Suffeliler, yararsız iyilik zararsız kötülük, olmadığını bildikleri için, bütün insanlığa hayatı kolaylaştırmanın yollarını göstermişlerdir. Zamanı ve mekanı aşan, zaman ve mekan üstü bilgiler ve bilgelikler, bütün insanlığın yararlanması için, açık ve seçik olarak ortaya konulmuştur.

Dünyada bilgi ve bilgelik yitirilse, Suffe’nin yıldızlarının izlerini sürenler, yitirilen bilgileri ve bilgelikleri, yeni açılımlar kazanmış olarak yeniden bulacaklardır.

Suffe’nin çevresinde Kur’an’ın ve Sünnet’in ışığında, düşüncelerle birlikte, düşünceleri hayata yansıtan eylemler tartışılmıştır. Suffe en büyük açık üniversitedir.