Sınırsız dünya göçmen kuşlar gibi dayanışmasını bilenlerin dünyasıdır

Ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarıyla, toplumlar bir kervana benzerler. Her alanda hayatın canlılığı, kervanın hareket halinde olmasından kaynaklanır. Zamanın ritmini yakalayan toplumlar, ürün, hizmet ve bilgi üretiminde, ilk sıralarda yer alırlar. Üretmesini bilmeyen toplumlar, üretim güçleriyle birlikte, hareket yeteneklerini de yitirirler. Üretimin olmadığı toplumlarda, hayatın hiçbir alanında canlılık ve zenginlik olmaz.

Göçmen kuşlar da kervanlar gibi, bir coğrafyadan bir coğrafyaya, bir iklimden bir iklime, sürekli hareket halindedirler. Kuşların hareket yetenekleri ülkeleri aşarken, birlikte uçmalarından beslenir. Kuşlar V şeklinde uçarlarken, yardımlaşmaları ve dayanışmaları doruk noktasına ulaşır. Onların uçarken oluşturdukları V harfi, uçuş hızlarıyla birlikte, uçuşa dayanma güçlerini büyük ölçüde arttırır. Onlar hareket halindeyken karşılaştıkları sorunları birlikte çözmesini bilirler.

Kuşların uçma yöntemlerine ilişkin yapılan araştırmalar, bir V harfi oluşturarak uçarken, hızlarını ve dirençlerini artırdıklarını ortaya koymuştur. Önde uçan her kuşun kanatlarını çırpmasıyla oluşan hava akımı, arkasından gelen kuşların, yalnızca uçuşlarını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda hızlarına da hız katar. Onların gücü birlikte uçmaları, uçuşta gerçekleştirdikleri, kusursuz düzene dayanır. Onlar uçuşlarında “Birlikten güç doğar” kuralını başarıyla uygularlar.

Bir kuş birlikten ayrılarak, tek başına uçmaya kalkarsa, uçuş hızıyla birlikte, gücünü de uzun süre koruyamaz. Tek başına uçan kuş, birlikte uçan kuşlara göre daha az yol alır. Birlikten ayrılan kuş, hiçbir zaman istediği yere ulaşamaz. Birliğin gücünden yararlanmak için, birlikten ayrılmamak büyük önem taşır. Bunun için Anadolu’da “Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar” denilir. Ekonomik, siyasal ve kültürel hayatta, birlikte çalışmasını bilenler, hiçbir alanda üstünlüklerini yitirmezler.

Kuşların V harfi şeklinde uçabilmeleri için, içlerinden birinin uçuşa liderlik yapması gerekir. Birliğe öncülük yapmak, daha çok yorulma yanında, daha çok da risk alma demektir. Birliğin başarısı ve geleceği, yeri ve zamanı gelince, öncülüğün getirdiği gücün paylaşılmasına bağlıdır. Bu yüzden uçuşa öncülük eden kuş, yorulunca birliğin en arkasına geçerek, görevini hemen arkasındaki kuşa bırakır. Kuşlar paylaşılmayan ve dönüşümlü olamayan öncülüğün, uzun ömürlü olmayacağını bilirler.

Hayatın bütün alanlarında başarılı olmak için, hem zorlukların hem kolaylıkların paylaşılması birlikte çalışmanın olmazsa olamazıdır. Bir zorluğun peşinden bir kolaylık gelir. Zorluklara katlanmasını bilmeyenler, kolaylıklardan yararlanmasını başaramazlar. Bunun için ister ekonomik, ister siyasal, ister kültürel olsun, her birliğin ömrü, külfetleriyle birlikte nimetlerinin, adil olarak paylaşılmasıyla uzatılır. Birliklerin ömürlerini ve güçlerini, paylaşmada gösterilen başarıları belirler.

Göçmen kuşların yolculuk yapmadaki güçleri, birlikte uçarken izledikleri dayanışmadan kaynaklanır.

Kuşların uçuşlarında olduğu gibi, uzun yolda olanlar çatışmayla, zaman ve güç kaybetmezler.

Birlikte yapılan yolculuklarda paylaşılmasını bilenler, hiçbir zaman yollarda kalmazlar.