Yedinin yedi gizemli ilkesine önem verenler geleceğin dünyasının mimarları olurlar

Yedi sayısının insanı büyüleyen, gizemli bir yanı vardır. İnsanlar yedi rakamlı sayıları ezberlemekte güçlük çekmezler. Bunun için, bütün ülkelerde telefon numaralarının sayısı yediyi aşmaz. İsimler kolay ezberlenilsin diye, kurum ve kuruluşların yönetim kurulları çoğu defa yedi ya da daha az kişiden oluşur. Haftanın günleri yedidir, bittiği yerden yeniden başlar, sonsuza kadar devam edecekmiş gibi, sürekli tekrarlanır. Yedi sonsuzluğun simgesidir.

Dünyanın yedi harika kenti, yedi harika mimari eseri, yedi harika kitabı, yedi harika şiiri derken, yedinin yüklendiği anlam herkesi büyüler. Büyük mutluluklar yedi gün, yedi gece kutlanır. Bu yüzden, Cahit Zarifoğlu, sevilen şiirlerinin yer aldığı ikinci kitabına, “Yedi Güzel Adam” ismini vermiştir. Onun yedi güzel insanıyla, Mavera Dergisinin yedi kurucusunu anlattığı, kabul görmüş bir benzetmedir. Anadolu’da yedinin erdemine ve aşağıda sıralanan yedi ilkesine büyük önem verilir.

 1. Adalet dairesinin her alandaki başarının, temeli oldu- ğunu bilmek, adaletten uzaklaştıran, bütün düşünce ve eylemlerden, kaçınmaya büyük özen göstermek.
 2. Hayatın bütün boyutlarında, dayatmacılığa karşı çık- mak, dayatmacılardan uzak durmak, dayatmacılığın yı- kıcılığını sürekli vurgulamak.
 3. Herkesin bildiği kısa yolları değil, kimsenin bilmediği, cesaret isteyen zor yolları seçmek. Doğru bilinen yolda tek başına yürümek.
 4. İyilikleri özendirmeyi, kötülükleri önlemeyi, en önemli görev ve en büyük sorumluluk olarak görmek.
 5. Tüketen el olmak için değil, üreten el olmak için yarışmak. Tüketimde yarışanların, dünyayı yoksullaştırdık- larının bilincinde olmak.
 6. Kimseyi usandırmamak için, her gün yeniden doğmak, açıklık içinde sürekli yeniden yapılanmak.
 7. Varlığa sevinmeden, yokluğa yerinmeden, insanların neye sahip olduklarına değil de, ne olduklarına bakmak.

  Dünyada insanlar bütün insanlık için, hayati önem taşıyan, yedi ilkeyle silahlanmasını bilirlerse, dünyanın bütün ülkelerinde, hayat yaşanır olmakla kalmaz hem kolaylaşır hem de güzelleşir. Dünyanın bütün kaynakları, bütün güzellikleri, güzel olmayı bilen, güzel insanlar için vardır. Yeryüzünün her alandaki, yedi harika eserlerine, yeni yedi harika eserler ilave etmek için, bütün insanların yedinin, gizemli yedi ilkesine, dört elle sarılarak, kendisiyle birlikte, dünyayı değiştirmesini öğrenmesi gerekir.

  Değişmeden gelişmesini bilmek, geçmişten geleceğe gürül gürül akmak, yıkmadan yapmak, çatışmadan uzlaşmak, erdemlilerin erdemidir.

  En büyük erdem, vermeyenlere vermek, acımayanlara acımak, sevmeyenleri sevmek, gelmeyenlere gitmektir.

  Karşılık beklemeden verenlere verilir. İnsanları, toplumları ve dünyayı veren eller değiştirir